ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้กับ moneybackx

เว็บไซต์ moneybackx ประกอบด้วยเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย moneybackx

เว็บไซต์ moneybackx เสนอเงื่อนไขให้คุณยอมรับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่มีอยู่ในที่นี้ การใช้เว็บไซต์ moneybackx ของคุณถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขและประกาศทั้งหมด

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงหนึ่งโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของ moneybackx ในกรณีที่มีหลายโปรไฟล์โดยลูกเพียงรายเดียว moneybackx จะมีสิทธิ์บล็อกทั้งหมดยกเว้นหนึ่งโปรไฟล์ดังกล่าว

ลูกค้าได้อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้ว

การดัดแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ของการใช้งาน

moneybackx ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศที่เว็บไซต์ moneybackx เสนอให้ ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ moneybackx

โปรโมชั่นและโบนัส

การส่งเสริมการขายและโบนัสที่เสนอโดยบุคคลที่สามผ่านทาง moneybackx เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม moneybackx จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามที่ไม่สามารถส่งมอบหรือส่งมอบไม่เพียงพอกับข้อเสนอโบนัสหรือโปรโมชั่น

การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน  ก่อนตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ มีความเป็นไปได้อยู่ว่าคุณสามารถสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกบางส่วนหรือทั้งหมด ดังนั้นคุณไม่ควรลงทุนเงินที่คุณไม่สามารถจะสูญเสียได้ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระหากคุณมีข้อสงสัย

ความคิดเห็นของตลาด

ความคิดเห็นสัญญาณข่าวการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้ไว้เป็นคำอธิบายของตลาดทั่วไปและไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุน เจ้าของผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือของ moneybackx จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ จากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมถึง ข้อจำกัดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจากเจ้าของ moneybackx ไม่ได้ควบคุมสัญญาณการรับหรือการกำหนดเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ตการกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณหรือความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการสื่อสารบิดเบือนหรือล่าช้าเมื่อทำการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

ความถูกต้องของข้อมูล

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าในการตัดสินใจโดยอิสระ เจ้าของ moneybackx ผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือได้ใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างไรก็ตามไม่รับประกันความถูกต้องและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเนื้อหา หรือ กรณีที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ สำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวของการส่งหรือรับคำสั่งหรือการแจ้งเตือนใด ๆ ที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้

กระจาย

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้งานโดยบุคคลใด ๆ ในประเทศใด ๆ ที่การจัดจำหน่ายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น ไม่มีบริการหรือการลงทุนที่อ้างถึงในเว็บไซต์นี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ที่การให้บริการหรือการลงทุนดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น มันเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎระเบียบที่พวกเขาอาศัยอยู่

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ moneybackx อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ moneybackx และ moneybackx จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ รวมถึง ข้อจำกัดเฉพาะลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใด ๆ moneybackx จะไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือการส่งรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ moneybackx ให้การเชื่อมโยงเหล่านี้ให้แก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น

ห้ามใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือห้ามมิให้ใช้

ตามเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ moneybackx ของคุณ คุณรับประกันกับ moneybackx ว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์ moneybackx เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ moneybackx ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายปิดการใช้งานหรือทำให้เว็บไซต์ moneybackx เสียหายหรือรบกวนการใช้งานของบุคคลอื่น คุณอาจไม่ได้รับหรือพยายามที่จะรับข้อมูลใด ๆ ผ่านวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้มีให้บริการหรือจัดทำผ่านเว็บไซต์ moneybackx

การจ่ายเงินคืน

moneybackx พยายามจ่ายลูกค้าทั้งหมดตามอัตราที่ระบุไว้ในปัจจุบันหรือตามอัตราที่ตกลงกันไว้ การคืนเงินและคะแนนโบนัสสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่อนุญาตให้คืนเงินจะได้รับเงินหลังจากครบกำหนดระยะเวลาการคืนเงิน คำพูด / ข้อเสนอที่กำหนดเองใด ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร สถานการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นที่จะป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินเช่นถ้านายหน้าปฏิเสธที่จะจ่ายเงินหรือหากบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลการชำระเงินที่ไม่ถูกต้อง เจ้าของ moneybackx ผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือจะไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่จะออกการชำระเงินของลูกค้าด้วยเหตุผลใด ๆ และการชำระเงินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หาก moneybackx ไม่สามารถรวบรวมเงินจากนายหน้าหรือ บริษัท / หน่วยงานที่ทำสัญญาได้ตลอดเวลา moneybackx ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินให้ลูกค้า moneybackx จะไม่เป็นหนี้ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่า moneybackx จะได้รับค่าตอบแทนตามการกระทำหรือข้อตกลงที่ดำเนินการโดยลูกค้า ลูกค้าตกลงที่จะถือบัญชีของ moneybackx ผู้ประกอบการและ บริษัท ในเครือที่ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการการดำเนินคดีชุดและการกระทำและหนี้สินการสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินคืนหรือการขาดเงินรวมถึงการชำระเงิน การตั้งค่าโปรไฟล์ หากได้รับเงินคืน แต่ moneybackx ไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากโบรกเกอร์ไบนารีของคุณ moneybackx มีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืนจากคุณ ดังนั้นลูกค้าต้องแน่ใจว่าการซื้อขายทั้งหมดของเขาหรือเธอนั้นถูกกฎหมายและจะไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทุกประเภท หากการซื้อขายของลูกค้าถูกยกเลิกและ moneybackx ไม่เก็บเงินคืนจากนายหน้าผู้ใช้จะต้องคืนเงินให้กับผู้ใช้ภายใน 5 วันทำการ

เงินคืนที่แสดงในโปรไฟล์ผู้ใช้เป็นข้อมูลเท่านั้นและสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ moneybackx มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงินคืนและคืนเงินในโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ moneybackx มีสิทธิ์ที่จะลบเงินคืนจากโปรไฟล์ผู้ใช้หาก moneybackx ไม่ได้รับเงินจริงจากการซื้อขาย (สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นหากลูกค้าทำการค้าผิดกฎหมายอื่น ๆ )

การไม่ใช้งานบัญชี

หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้งาน (ไม่ได้เข้าสู่ระบบ) เป็นเวลานานกว่า (90 วัน) หรือยอดเงินสะสมขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการจ่ายเป็นเวลานกว่า (90 วัน) moneybackx มีสิทธิ์ในการกำหนดยอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 (ศูนย์) หลังจาก 90 วัน  moneybackx จำเป็นต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลของลูกค้า (ซึ่งใช้ในการลงทะเบียน) เมื่อสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ moneybackx ยังจำเป็นต้องส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการลบยอดเงินในบัญชี 1 วันก่อนดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นกับการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากลูกค้าเนื่องจากการชำระเงิน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียม skrill และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คล้ายกันรวมถึงค่าแรงที่เกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ไปยังบัญชีลูกค้าและหักออกจากจำนวนเงินที่ชำระ

การใช้บริการการสื่อสาร

เว็บไซต์ moneybackx อาจมีบริการกระดานข่าวพื้นที่แชทกลุ่มข่าวฟอรัมชุมชนหน้าเว็บส่วนตัวปฏิทินและ / หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อความหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับสาธารณะในวงกว้างหรือกับกลุ่ม ( รวมบริการการสื่อสาร”) คุณตกลงที่จะใช้บริการการสื่อสารเท่านั้นเพื่อโพสต์ส่งและรับข้อความและวัสดุที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับบริการการสื่อสารโดยเฉพาะ จากตัวอย่างและไม่ใช่ข้อ จำกัด คุณยอมรับว่าเมื่อใช้บริการการสื่อสารคุณจะไม่:

 • ทำให้เสียชื่อเสียงล่วงละเมิดก่อกวนคุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่นสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่) ของผู้อื่น
 • เผยแพร่โพสต์อัปโหลดแจกจ่ายหรือเผยแพร่ใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมหยาบคายทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงละเมิดลามกอนาจารหยาบคายหรือผิดกฎหมายหัวข้อชื่อวัสดุหรือข้อมูล
 • อัปโหลดไฟล์ที่มีซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (หรือโดยสิทธิความเป็นส่วนตัวของการเผยแพร่) เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด
 • อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัสไฟล์ที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย
 • โฆษณาหรือเสนอขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใด ๆ เว้นแต่บริการสื่อสารดังกล่าวอนุญาตข้อความดังกล่าวโดยเฉพาะ
 • ดำเนินการหรือสำรวจไปข้างหน้า, การแข่งขัน, รูปแบบปิรามิดหรือจดหมายลูกโซ่
 • ดาวน์โหลดไฟล์ใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้บริการการสื่อสารรายอื่นที่คุณรู้จักหรือควรรู้อย่างสมเหตุสมผลไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างถูกกฎหมายในลักษณะดังกล่าว
 • ปลอมแปลงหรือลบการอ้างเหตุผลของผู้แต่งประกาศทางกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือการกำหนดกรรมสิทธิ์หรือฉลากของต้นกำเนิดหรือแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไฟล์ที่อัพโหลด
 • จำกัด หรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นจากการใช้และเพลิดเพลินกับบริการการสื่อสาร
 • ละเมิดจรรยาบรรณหรือแนวทางอื่น ๆ ที่อาจมีผลบังคับใช้สำหรับบริการสื่อสารใด ๆ โดยเฉพาะ
 • เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่นรวมถึงที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับความยินยอม
 • ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ.

moneybackx ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบบริการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม moneybackx สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์ไปยังบริการสื่อสารและเพื่อลบเนื้อหาใด ๆ ตามที่เห็นสมควร moneybackx ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการการสื่อสารใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

moneybackx สงวนสิทธิ์ตลอดเวลาในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของรัฐบาลหรือเพื่อแก้ไขปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนใน ดุลยพินิจ moneybackx’s แต่เพียงผู้เดียว

ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณหรือลูกของคุณในบริการการสื่อสารใด ๆ moneybackx ไม่ได้ควบคุมหรือรับรองเนื้อหาข้อความหรือข้อมูลที่พบในบริการสื่อสารใด ๆ ดังนั้น moneybackx ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับบริการสื่อสารและการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมในบริการสื่อสารใด ๆ ของคุณ ผู้จัดการและโฮสต์ไม่ได้รับอนุญาตจาก moneybackx การโพสต์ในการใช้งานการทำซ้ำและ / หรือการเผยแพร่ คุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อ จำกัด ดังกล่าวหากคุณดาวน์โหลดเนื้อหา

วัสดุให้ moneybackx หรือโพสต์ที่เว็บไซต์ moneybackx ใด ๆ

moneybackx ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่คุณมอบให้ moneybackx (รวมถึงข้อเสนอแนะและคำแนะนำ) หรือโพสต์อัปโหลดป้อนข้อมูลหรือส่งไปยังเว็บไซต์ moneybackx ใด ๆ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการส่ง“) อย่างไรก็ตามโดยการโพสต์อัปโหลดป้อนมอบหรือส่งผลงานของคุณที่คุณอนุญาตให้ บริษัท moneybackx มีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นเพื่อใช้งาน Submission ของคุณเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจอินเทอร์เน็ตรวมถึง สิทธิ์ในการคัดลอก แจกจ่ายส่งต่อแสดงต่อสาธารณะปฏิบัติทำซ้ำแก้ไขแปลและฟอร์แมตข้อมูลที่คุณส่ง และเพื่อเผยแพร่ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งของคุณ

จะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลงานของคุณดังที่ระบุไว้ในที่นี้ moneybackx ไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์หรือใช้การส่งใด ๆ ที่คุณอาจให้และอาจลบการส่งใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ moneybackx

โดยการโพสต์อัปโหลดป้อนข้อมูลให้หรือส่งผลงานของคุณที่คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในผลงานของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้รวมถึงสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับคุณในการโพสต์ อัปโหลดป้อนข้อมูลหรือส่งผลงาน

การปฏิเสธความรับผิด

ข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่รวมอยู่ในหรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์ moneybackx อาจรวมถึงความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทาง ข้อความ การเปลี่ยนแปลงจะมีการเพิ่มข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ผู้จัดทำและ / หรือผู้จัดหาอาจทำการปรับปรุงและ / หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ moneybackx ได้ตลอดเวลา คำแนะนำที่ได้รับผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ moneybackx ควรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจส่วนบุคคล, การแพทย์, ทางกฎหมายหรือทางการเงินและคุณควรปรึกษามืออาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ผู้จัดทำและ / หรือผู้จัดหาไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความเหมาะสมความน่าเชื่อถือความพร้อมใช้งานความสะดวกและความถูกต้องของข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั้งหมดเช่นซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องนั้นมีให้ตามสภาพโดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ผู้เสนอบริการและ / หรือผู้ให้บริการขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับประกันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือเงื่อนไขของการใช้งาน

จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งทางชีวภาพและ / หรือซัพพลายเออร์ของประเทศไทยโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมความผิดผลประโยชน์ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายใด ๆ ข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นจากหรือในวิธีการใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับการใช้งานหรือผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ moneybackx ด้วยความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์บริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ของ moneybackx หรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ moneybackx ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เนื่องจากบางรัฐ / เขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายโดยบังเอิญข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณ หากคุณไม่พอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ moneybackx หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ แต่เพียงผู้เดียวและการเยียวยาพิเศษของคุณคือการยกเลิกการใช้เว็บไซต์ moneybackx

ติดต่อสอบถาม: prai09@gmail.com

การยุติ / การ จำกัด การเข้าถึง

moneybackx ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ moneybackx และบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใด ๆ ของมันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ moneybackx คือ: ลิขสิทธิ์โดย moneybackx และ / หรือ ซัพพลายเออร์ ของเรา

COMPANY DETAILS

บริษัท: moneybackx.com

ที่อยู่: 57/197, Ratburana, Bangkok 10140 Thailand